banner-website4

De Slinger Almelo : Ontmoeten, Inspireren en verbinden

AANMELDEN AANBOD              AANMELDEN VRAAG

Met inzet van het bedrijfsleven helpt De Slinger Almelo bij het realiseren van projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties.
De Slinger Almelo vervult daarbij een makelaarsrol en brengt partijen met elkaar in contact.
De bedrijven die meedoen, bieden ondersteuning in de vorm van diensten, expertise, menskracht of materialen.

Het grootste en belangrijkste evenement van De Slinger is de Slingerbeurs; een beursvloer waar letterlijk gehandeld wordt tussen bedrijven en maatschappelijke
instanties die elkaar willen helpen met gesloten beurs!

Het hele jaar door kan een maatschappelijk project worden aangemeld. De Slinger zoekt daarbij één of meerdere passende partners om tot een mogelijke match te komen.

_IGP5370

Het verhaal achter geslaagde matches

We leven in een tijd met grote bezuinigingen. Maatschappelijke Organisaties die jaren lang met subsidies vanuit de overheid, of giften vanuit het bedrijfsleven hun doelstellingen hebben kunnen waarmaken, worden nu gekort op hun besteedbare budgetten. Zij moeten op zoek naar andere manieren en middelen om het voortbestaan van hun organisatie te garanderen of groei te realiseren. De crisis treft helaas niet alleen deze organisaties; ook vanuit de maatschappij komen steeds meer acute hulpvragen. Het is daarom van groot belang dat juist nú Maatschappelijke Organisaties hun goede werk kunnen blijven doen. Tientallen bedrijven leveren reeds vele jaren hun bijdrage aan de Slingerbeurs Almelo. Hiermee laten ze zien dat ze Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen zijn die het belangrijk vinden mee te werken aan verbetering van het sociale klimaat in Almelo

Match in het zonnetje

Match Carintreggeland en RIBWgo – delen expertise alzheimer/dementie.

Op 26 juli hebben psychologe Wigarda Strampel en Marieke Kerkdijk (coördinator vrijwilligers) van Carintreggeland een scholing gegeven aan de collega’s van RIBW. Doordat het RIBW binnen hun doelgroep in toenemende mate te maken heeft met dementie bij bewoners en hierin onvoldoende ervaring heeft, hebben Wigarda en Marieke een scholing gemaakt met zowel theoretische als praktische informatie. Na een middag uitwisselen van ervaringen, tips en informatie is besloten contact met elkaar te houden en de medewerkers van RIBW kunnen Marieke en Wigarda benaderen wanneer er een extra scholing nodig is. Het team van De Slinger Almelo vond dit een leuke, praktische en bijzondere match en heeft besloten deze match in het zonnetje te zetten.

Op 12 november is, tijdens een gezellige bijeenkomst, een certificaat en natuurlijk ook het daarbij behorende Slingerbeeldje (gemaakt door Artdesch) uitgereikt aan Marieke Kerkdijk (Carintreggeland) en Thessa Dam-Wichers (RIBWgo). Thea den Hartog (projectleider) Eva Roos (officemanager) en Joost Tiemersma (bestuurslid) waren aanwezig namens De Slinger. Thea hield een korte toespraak en Joost overhandigde de certificaten en beeldjes. Na het “officiële” gedeelte was er tijd voor een praatje, koffie en een stukje taart.  We zijn nog veel meer te weten gekomen over het (bijna) nieuwe gebouw van Carintreggeland en de doelgroep van RIBW.

Carintreggeland en RIBWgo nemen al vele jaren deel aan De Slingerbeurs Almelo (als vrager en als aanbieder). Bestuur en team van De Slinger stelt dat zeer op prijs en bedankt beide partijen voor hun bijdrage, inzet en aanwezigheid.

Bekijkt u ook eens een keer een video van De Slinger Almelo. Op deze manier krijgt u een goed idee over wie we zijn en waar we voor staan.

We wensen u veel kijkplezier!