Aanmelden aanbod

Om zoveel mogelijk matches tot stand te laten komen wensen wij uw aanbod zo concreet mogelijk te ontvangen. Daarom vragen wij u om op onderstaande vragen antwoord te geven.

Naam bedrijf (verplicht)

Aanmeldingstype

(*regulier = geldend voor het gehele jaar)

1e Contactpersoon (verplicht)

2e Contactpersoon (optioneel)

E-mail adres (verplicht)

Website

Telefoonnummer (verplicht)

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Graag aanvinken onder welk thema uw aanbod behoort (meerdere thema's zijn mogelijk)

Thema's

Overig, namelijk

Formuleren aanbod

Bij het formuleren van uw aanbod dient u rekening te houden met o.a. de volgende inhoudelijke aspecten: aantal personen, aantal uren / dagen of dagdelen, professionaliteit, specialisatie / ervaringen. Specificeer en kwantificeer uw aanbod zo concreet mogelijk.

Beschrijving aanbod (verplicht)