Aanmelden vraag

Om zoveel mogelijk matches tot stand te laten komen wensen wij uw vraag zo concreet mogelijk te ontvangen. Daarom vragen wij u om op onderstaande vragen antwoord te geven.

Naam organisatie, instelling, vereniging (indien van toepassing):

Aanmeldingstype

1e Contactpersoon (verplicht)

2e Contactpersoon

Email (verplicht)

Website

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Thema's

Overig namelijk,

Formuleren vraag

Bij het formuleren van uw vraag dient u rekening te houden met o.a. de volgende inhoudelijke aspecten: aantal personen, aantal uren/ dagen of dagdelen, professionaliteit, specialiteit / ervaringen, beoogde eindresultaat.

Beschrijving vraag (verplicht)