Aanmelden vraag

Om zoveel mogelijk matches tot stand te laten komen wensen wij uw vraag zo concreet mogelijk te ontvangen. Daarom vragen wij u om op onderstaande vragen antwoord te geven.

Naam organisatie, instelling, vereniging (indien van toepassing):

Aanmeldingstype

(*regulier = geldend voor het gehele jaar)

1e Contactpersoon (verplicht)

2e Contactpersoon

Email (verplicht)

Website

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Thema's

Overig namelijk,

Formuleren vraag

Bij het formuleren van uw vraag dient u rekening te houden met o.a. de volgende inhoudelijke aspecten: aantal personen, aantal uren/ dagen of dagdelen, professionaliteit, specialiteit / ervaringen, beoogde eindresultaat.

Beschrijving vraag (verplicht)