Afscheid voorzitter

 In Column, Nieuws

Wisseling van de wacht

Op 31 december 2017 is niet alleen een succesvol Slingerjaar ten einde gekomen maar statutair ook de periode dat ik als voorzitter allerlei mooie dingen voor onze Almelose Slinger heb mogen doen. In die jaren heb ik kennis mogen maken met een grote groep vrijwilligers, die allemaal voor een kortere of langere periode hun kennis, enthousiasme en inzet belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Dit team werd aangevoerd door elkaar opvolgende projectleiders, die steeds weer in staat bleken om op hun beurt en eigen manier een stukje kwaliteit en ontwikkeling aan De Slinger toe te voegen.

Vanaf de start van de Almelose Slingerbeweging in september 2009 en de officiële oprichting in februari 2010 heeft De Slinger ook steeds kunnen steunen op een wisselende groep bevlogen en betrokken bestuurders. Zij geloofden in de meerwaarde die te behalen is door de verbinding te leggen tussen lokale maatschappelijke activiteiten en ondernemingen die bereid zijn daar als invulling van hun MVO, belangeloos een bijdrage aan te leveren. In dat opzicht mag je als voorzitter dan alleen maar spreken over een ‘dream team’ dat er met elkaar steeds aan is blijven trekken.

Door de inzet van al deze ‘Slingeraars’ is De Slinger in de loop van de jaren er in geslaagd om een groot netwerk op te bouwen van zakelijke partners, waarop een beroep kon worden gedaan als er voor een maatschappelijke activiteit kennis, kunde, handjes of faciliteiten nodig waren. Met de Slingerbeurs als showroom hebben zij steeds meegewerkt om tal van bijzonder klussen geklaard te krijgen, met als bijkomend effect dat daar in veel gevallen blijvende relaties uit voortgekomen zijn tussen ondernemingen en maatschappelijk initiatieven.

Al deze personen, bedrijven en organisaties wil ik, bij mijn afscheid als voorzitter, graag bedanken voor hun hulp. In mijn beleving kan iedereen trots zijn op De Slinger Almelo, wij hebben er tenslotte allemaal in onze eigen vorm en rol een bijdrage aan geleverd. De rol van voorzitter moet je dan ook de bescheiden plaats geven die daar bij past, ik mocht namens u vaak voorop staan. Ik heb het stokje doorgegeven aan Thijs Wansink. Hij zal zich binnenkort zelf voorstellen.

Nog heel erg veel succesvolle Slingerjaren gewenst.

Henny Ganseman

Recente berichten