De Slinger Almelo is een netwerk van bedrijven dat zich inzet voor de samenleving.

De Slinger Almelo heeft als doel:

“De maatschappelijke betrokkenheid (MBO) van het bedrijfsleven te stimuleren. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen willen wij initiatieven en activiteiten ondersteunen die de onderlinge samenhang in de maatschappij verbeteren. De Slinger Almelo biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke betrokkenheid.”

Toegankelijkheid vergroten

Sociale organisaties kunnen De Slinger Almelo gebruiken om beter toegankelijk te worden voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet elke buurtorganisatie, speeltuinvereniging, kinderboerderij, voetbalclub en  vrijwilligersorganisatie met ideeën weten, dat via De Slinger Almelo ondersteuning geboden kan worden bij de uitvoering van hun initiatief. De ondersteuning van De Slinger maakt dat de vraag van sociale organisaties aansluit bij het aanbod van bedrijven. De Slinger denkt mee en verbindt.

Virtueel internet platform

De Slinger Almelo fungeert als symbool van en virtueel internet platform voor mensen en organisaties, die een positieve ontwikkeling willen stimuleren door een grotere betrokkenheid van de burger.

Bemiddeling en ondersteuning

De Slinger Almelo onderneemt in principe zelf geen inhoudelijke projecten, maar ondersteunt die van haar partners door de publieke aandacht hiervoor te vergroten en deze te faciliteren met kennis en menskracht. Ook helpt De Slinger Almelo bij het zoeken van financiering van projecten en activiteiten. De Slinger is zelf geen evenementenbureau.

Onafhankelijke positie

De Slinger Almelo is volstrekt a-politiek en neutraal. Zij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse en politieke en religieuze overtuiging.

De Slinger Almelo is een lokale organisatie.

Merk ‘De Slinger’

De Slinger Almelo heeft reeds bewezen voor bedrijven een waardevolle aanvulling te zijn op het gebied van MBO. Door bedrijven te ‘belonen’ die hierin hun verantwoordelijkheid nemen, wil De Slinger Almelo zich inzetten het begrip ‘De Slinger’ meer waarde te geven. Bedrijven met een logo van De Slinger op hun website zullen een voorsprong hebben op bedrijven die dat niet hebben. Hiermee wil De Slinger een antwoord geven op de vraag van bedrijven om het maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken.