deSlinger

‘Hier wordt Almelo sterk van.’

Een gebaar maken om mensen aan elkaar te verbinden en acties van anderen te helpen en zichtbaarheid te geven. Hieruit is De Slinger ontstaan en met succes, want het open karakter van De Slinger bleek te voorzien in een behoefte. Inmiddels kent Nederland meerdere Slingersteden waaronder De Slinger Almelo. Het grootste en belangrijkste evenement van De Slinger is de Slingerbeurs; een beursvloer waar letterlijk gehandeld wordt tussen bedrijven en instanties die elkaar willen helpen met gesloten beurs!

Met inzet van het bedrijfsleven helpt De Slinger Almelo bij het realiseren van projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties . De Slinger Almelo vervult daarbij een makelaarsrol en brengt partijen met elkaar in contact. De bedrijven die meedoen, bieden ondersteuning in de vorm van diensten, expertise, menskracht of materialen.

Het hele jaar door kan een maatschappelijk project worden aangemeld. De Slinger zoekt daarbij één of meerdere passende partners om tot een mogelijke match te komen.

Door het organiseren van de Slingerbeurs creëert De Slinger Almelo een extra mogelijkheid om op grote schaal mensen met elkaar in contact te brengen. Door het jaar heen worden er zo’n 180 matches gemaakt. Ook biedt De Slinger Almelo bedrijven een podiumplek en een netwerk.