Wat is de SlingerAward

De SlingerAward is een jaarlijks terugkerende prijs die uitgereikt wordt aan de match van het voorgaande jaar met de meeste stemmen. Er wordt een selectie gemaakt door bestuur en team van De Slinger uit de afgeronde matches. Drie matches worden uiteindelijk voorgedragen. De vrager en aanbieder krijgen hiervan bericht en kunnen vanaf dat moment stemmen gaan werven. Een stem kan uitgebracht worden op de website van De Slinger. De Award wordt uitgereikt tijdens de Slingerbeurs en bestaat uit een ingelijste oorkonde, een speciaal door Artdesch gemaakte schaal en voor de vrager een geldbedrag.


Gewijzigde spelregels SlingerAward 2017

Alle matches die gesloten zijn tijdens De Slingerbeurs 2017 kunnen meedingen naar De SlingerAward 2017, mits wij een kort verslagje eventueel met foto van de afgeronde match hebben ontvangen.
De winnaars van de SlingerAward krijgen op de Slingerbeurs 2018 een speciaal voor de Slinger ontworpen schaal en een oorkonde uitgereikt. Tevens ontvangt de vragende partij een geldbedrag van € 250,-
Heeft de match al plaatsgevonden in de zomervakantie? Ook dan kunt u nog een kort verslag met foto naar ons mailen (info@deslingeralmelo.nl).


Procedure SlingerAward 2017

* Als een maatschappelijke organisatie en een bedrijf samen een match hebben gemaakt, dan kunnen ze de match na afronding melden via een mail aan De Slinger Almelo. Tevens kunnen grotere matches aangemeld worden die zich in een ver gevorderd stadium bevinden.

* Het projectteam van De Slinger Almelo kiest uit de aanmeldingen 1x per kwartaal  “de match in het zonnetje”. Deze match en de overige matches worden vermeld op Facebook en op de website.

* 5 weken voor de Slingerbeurs maakt het projectteam een keuze uit de uitgevoerde matches en draagt 8 matches voor aan het bestuur.

* Het bestuur kiest hieruit 3 matches die genomineerd worden voor de SlingerAward.

* 1 Maand voor de Slingerbeurs  kan er via de website gestemd worden op de genomineerden. De winnende maatschappelijke organisatie ontvangt 250 euro, een jaarprijsschaal en oorkonde en het winnende bedrijf ontvangt de Slinger Almelo jaarprijs schaal en oorkonde.

* Van de maatschappelijke organisaties wordt verwacht dat zij zelf hun match melden bij de Slinger Almelo, info@deslingeralmelo.nl, inclusief een korte omschrijving en een foto van de match.