Vragers 2020

NaamVraag
Vereniging Vrijzinnigen Almelo
We hebben een invaliden toilet hard nodig. Er zijn verschillende toiletten die wellicht omgebouwd kunnen worden?
Ook is het bestaande podium in de kerkzaal een groot probleem voor mensen met een handicap: zowel het betreden van het podium zelf alsook om via het podium naar de achterzalen te komen. daar worden ook vaak activiteiten georganiseerd, daarom is onze vraag of het mogelijk is het podium te verwijderen en gelijkvloers te maken. In plaats van het podium zouden we dan graag een verrijdbaar spreekgestoelte of iets in die geest willen hebben.
Brandweer TwenteWij zoeken ambassadeurs die samen met de brandweer de brandveiligheid binnen Twente vergroten.
De Buurt Camping Almelo 2020
We zoeken breed vrijwilligers die allerlei taken kunnen doen van op en afbouw, workshop geven, vermaak, spullen die nodig zijn voor de buurtcamping
Stichting Present Almelo
Volgt nog
Stichting Natuurhus Almelo
Voor het Doepark de Hagen: parkonderhoud, afval opruimen, onderhoud buurtmoestuin, poten, zaaien, oogsten!
Hulp bij de bouw van het paviljoen: bouwvakkers, klussers, handige jongens en meisjes, aanpakkers , sjouwers opruimers, schilderen
Stolpersteine werkgroep Almelo - Stichting Levend Verleden Oost Nederland
De Stolpersteine werkgroep Almelo organiseert ieder jaar de plaatsing van Stolpersteine (struikelstenen of gedenkstenen) in het trottoir voor de laatste vrijwillige woning van slachtoffers van het Nazi regime, Hiervoor moeten er bestratingswerkzaamheden plaatsvinden. Dat is vakwerk waarvoor wij vakmensen zoeken,
De aankondigingen van de plaatsing van de Stolpersteine en de uitnodigingen voor de Stolpersteine ceremonie moeten worden ontworpen en worden gedrukt
De Klup TwenteVervoer mensen, goederen
Opleiding, training, cursus, workshop
Begeleiders
Buurtbemiddeling
Advies op specifiek gebied (ICT,Financieel,personeel, juridisch enz.)
Vormgeving, ontwerp
Opleiding, training, cursus, workshop
stichting MeeReizen
- materialen nodig voor de reizen; hand- en theedoeken, spelletjes (mens erger je niet/ puzzels / rummycub, kleurstiften), koelboxen enz
-vervoer; bus voor 9 personen voor 1 of meerdere dagen
Jeugd en wijkcentrum Egbertus
Graag een Linoleum vloer
Almeloopers
Wij gaan voor de 12e keer deelnemen aan de Roparun. De doorkomst hiervan is op zondag 9 juni in Almelo. Wij zoeken vrijwilligers die hierbij kunnen helpen.
We hebben een groot netwerk van sponsoren die ons in natura veel leveren.
Op dit moment kunnen we nog niet precies aangeven wat we tegen die tijd nodig hebben.
Als we dit weten, dan gaan we dat zeker doorgeven aan jullie.
Alma inloopershuis
Het Alma inloopershuis is een ontmoetingsplek voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, of een andere diagnose met weinig tot geen perspectief op herstel. Het doel van het Alma inloopershuis is deze mensen te ondersteunen bij het terugvinden van de regie op het eigen leven en het vergroten van de veerkracht. Het Alma huis is een vrijwilligersorganisatie en wij bestonden afgelopen oktober 1 jaar.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met het maken van een marketing- en sponsorplan. We willen de naamsbekendheid van het inloophuis vergroten en daarnaast zijn we op zoek naar sponsoren zodat we ook op de lange termijn de continuïteit van het Alma inloopershuis kunnen garanderen.
Mantelzorg Almelo
Activiteit(en) voor 25 jonge mantelzorgers, waarbij ontspanning voorop staat. We maken graag gebruik van een (sport)accommodatie of een ruimte waar jongeren actief en creatief bezig kunnen zijn.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen die zorgen voor een naaste (vader/moeder/broertje/zusje) en daardoor zelf soms vastlopen in hun eigen ontwikkelingsproces. Door middel van sport/spel/actieve bezigheden willen we hen leren om naast de zorg voor anderen ook voor zichzelf te zorgen.

Tevens zijn we op zoek naar activiteiten/ondersteuningsaanbod voor volwassen mantelzorgers, te denken valt aan EHBO-training, assertiviteitstraining, mindfulnesstraining, sportieve evenementen, theatervoorstelling, etc.
Wellicht heeft u een gratis aanbod voor deze doelgroep. Hiermee heeft u een bereik van meer dan 500 personen.
Woongemeenschap De Wonne Almelo
In de verwarmingskelder van woongemeenschap De Wonne Almelo staat ook de wasmachine en de was wordt er gedroogd. Deze ruimte is soms erg vochtig (soms staat de vloer echt blank!) doordat de buitenmuur bij slecht weer vocht doorlaat. Het is een halfsteens geschilderde muur. Het lukt onszelf niet om deze muur zó te behandelen dat deze geen water meer doorlaat. Hierbij vragen we graag hulp!
Zomerkamp 1980
We zijn enorm geholpen met maaltijden, bingo-prijsjes, activiteiten, sport&spel-materiaal en vervoer (een busje voor de jongste 8 a 10 kinderen).
Officiële start
Baas van de Zorg
Het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement voor de stichting “Baas van de Zorg".
Met deze naam werk ik al enige jaren, maar om het officieel en ruimer op te zetten is een stichting met ANBI, regels en een bestuur een goede optie...
Dit is het overzicht van de aangemelde vragen tot nu toe.
Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.